The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Titus 1:1-16

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
This letter is from Paul
3Παῦλος
3972
a slave

5δοῦλος
1400
of God

6θεοῦ
2316
and
8δὲ
1161
an apostle

7ἀπόστολος
0652
of

Jesus
9Ἰησοῦ
2424
Christ
10Χριστοῦ
5547
sent to proclaim
12κατὰ
2596
faith
13πίστιν
4102
those
14ἐκλεκτῶν
1588A
God
15θεοῦ
2316
chosen
14ἐκλεκτῶν
1588A
and
16καὶ
2532
to know

17ἐπίγνωσιν
1922
the truth that

18ἀληθείας
0225
how to live
20κατ᾽
2596
 
19τῆς
3588
godly lives
21εὐσέβειαν
2150
1:2
 
 
gives
3ἐπ᾽
1909
confidence that have
4ἐλπίδι
1680
eternal
6αἰωνίου
0166
life
5ζωῆς
2222
which
8ἣν
3739
God
13θεός
2316
who
11
3588
does not lie

12ἀψευδὴς
0893
promised
9ἐπηγγείλατο
1861
before
15πρὸ
4253
the world began


16χρόνων
5550
17αἰωνίων
0166
1:3
 
 
And now
4δὲ
1161
at just the right
6ἰδίοις
2398
time
5καιροῖς
2540
he has revealed


3ἐφανέρωσεν
5319
this
9αὐτοῦ
0846
 
7τὸν
3588
message
8λόγον
3056
announce
12κηρύγματι
2782
to
11ἐν
1722
by
17κατ᾽
2596
the command

18ἐπιταγὴν
2003
of God

22θεοῦ
2316
our
21ἡμῶν
1473
 
19τοῦ
3588
Savior
20σωτῆρος
4990
that
14
3739
I
16ἐγὼ
1473
have been entrusted with


15ἐπιστεύθην
4100
1:4
 
 
I am writing to Titus
3Τίτῳ
5103
true
5γνησίῳ
1103
son
6τέκνῳ
5043
in
7κατὰ
2596
the faith

9πίστιν
4102
that share

8κοινὴν
2839
May God

15θεοῦ
2316
the Father

16πατρὸς
3962
and
17καὶ
2532
Christ
18Χριστοῦ
5547
Jesus
19Ἰησοῦ
2424
our
22ἡμῶν
1473
 
20τοῦ
3588
Savior
21σωτῆρος
4990
give
14ἀπὸ
0575
grace
11χάρις
5485
and
12καὶ
2532
peace
13εἰρήνη
1515
1:5
 
 
 
3τούτου
3778A
 
4χάριν
5484
I left

5ἀπέλιπόν
0620
you
6σε
4771
on
7ἐν
1722
the island of Crete8Κρήτῃ
2914
so
9ἵνα
2443
you could complete work


10τὰ
3588
11λείποντα
3007
12ἐπιδιορθώσῃ
1930
and
13καὶ
2532
appoint
14καταστήσῃς
2525
elders
17πρεσβυτέρους
4245A
in each
15κατὰ
2596
town
16πόλιν
4172
as
18ὡς
5613
I
19ἐγώ
1473
instructed
21διεταξάμην
1299
you
20σοι
4771
1:6
 
 
An elder
4τίς
5100
must
3εἴ
1487
live
5ἐστιν
1510
a blameless life

6ἀνέγκλητος
0410
faithful to his wife
8μιᾶς
1520
9γυναικὸς
1135
10ἀνήρ
0435
children
12τέκνα
5043
must be

13ἔχων
2192
believers who
14πιστά
4103
don’t
15μὴ
3361.0
have a reputation for
17κατηγορίᾳ
2724
being
16ἐν
1722
wild
18ἀσωτίας
0810
or
19
2228
rebellious
20ἀνυπότακτα
0506
1:7
 
 
An
5τὸν
3588
elder
6ἐπίσκοπον
1985
 
9ὡς
5613
a manager of

11οἰκονόμον
3623
God's
10θεοῦ
2316
household
11οἰκονόμον
3623
so
4γὰρ
1063
must
3δεῖ
1163
live
8εἶναι
1510
a blameless life

7ἀνέγκλητον
0410
not
13μὴ
3361.0
arrogant
14αὐθάδη
0829
or
15μὴ
3361.0
quick-tempered
16ὀργίλον
3711
not
18μὴ
3361.0
a heavy drinker


19πάροινον
3943A
 
21μὴ
3361.0
violent
22πλήκτην
4131A
or
24μὴ
3361.0
dishonest with money
25αἰσχροκερδῆ
0146
1:8
 
 
Rather
3ἀλλά
0235
enjoy having guests in home

5φιλόξενον
5382
love what is good
7φιλάγαθον
5358
live wisely
9σώφρονα
4998
just
11δίκαιον
1342
live a devout
13ὅσιον
3741
disciplined life
15ἐγκρατῆ
1468
1:9
 
 
have a strong belief
3ἀντεχόμενον
0472
in
5κατὰ
2596
the
4τοῦ
3588
trustworthy
8πιστοῦ
4103
message
9λόγου
3056
 
6τὴν
3588
taught
7διδαχὴν
1322
then
11ἵνα
2443
he will be


13
1510
able
12δυνατὸς
1415
 
14καὶ
2532
to encourage others

15παρακαλεῖν
3870
with
16ἐν
1722
 
19τῇ
3588
wholesome
20ὑγιαινούσῃ
5198
 
17τῇ
3588
teaching
18διδασκαλίᾳ
1319
and
21καὶ
2532
show
24ἐλέγχειν
1651
those who
22τοὺς
3588
oppose
23ἀντιλέγοντας
0483
where are wrong1:10
 
 
For
4γὰρ
1063
there are

3εἰσὶν
1510
many
5πολλοὶ
4183
rebellious people who
6ἀνυπότακτοι
0506A
engage in useless talk
7ματαιολόγοι
3151
and
8καὶ
2532
deceive others
9φρεναπάται
5423
especially true of
11μάλιστα
3122
those who
12οἱ
3588
insist on
13ἐκ
1537
 
14τῆς
3588
circumcision
15περιτομῆς
4061
for salvation


1:11
 
 
They
3οὓς
3739
must
4δεῖ
1163
be silenced

5ἐπιστομίζειν
1993
they
7οἵτινες
3748
are turning

10ἀνατρέπουσιν
0396
whole
8ὅλους
3650
families
9οἴκους
3624
away from the truth
10ἀνατρέπουσιν
0396
by false
13
3739
14μὴ
3361.0
15δεῖ
1163
teaching
12διδάσκοντες
1321
only
17αἰσχροῦ
0150
18κέρδους
2771
for
19χάριν
5484
money
17αἰσχροῦ
0150
18κέρδους
2771
1:12
 
 
one
5τις
5100
of
6ἐξ
1537
their
9αὐτῶν
0846
own
8ἴδιος
2398
men
7αὐτῶν
0846
a prophet

11προφήτης
4396
has said about

3εἶπέν
3004A
The people of Crete

13Κρῆτες
2912
are all

14ἀεὶ
0104
liars
15ψεῦσται
5583
cruel
17κακὰ
2556
animals
18θηρία
2342
lazy
21ἀργαί
0692
gluttons
20γαστέρες
1064
1:13
 
 
This
3
3588
4μαρτυρία
3141
5αὕτη
3778
is
6ἐστὶν
1510
true
7ἀληθής
0227
So
9δι᾽
1223
10ἣν
3739
11αἰτίαν
0156
reprimand
12ἔλεγχε
1651
them
13αὐτοὺς
0846
sternly
14ἀποτόμως
0664
to
15ἵνα
2443
make them strong
16ὑγιαίνωσιν
5198
in
17ἐν
1722
the
18τῇ
3588
faith
19πίστει
4102
1:14
 
 
They must


stop
3μὴ
3361.0
listening
4προσέχοντες
4337
to

Jewish
5Ἰουδαϊκοῖς
2451
myths
6μύθοις
3454
and
7καὶ
2532
the commands

8ἐντολαῖς
1785
of people who

9ἀνθρώπων
0444
have turned away from


10ἀποστρεφομένων
0654A
the
11τὴν
3588
truth
12ἀλήθειαν
0225
1:15
 
 
Everything
3πάντα
3956A
pure
4καθαρὰ
2513
to those whose

5τοῖς
3588
pure
6καθαροῖς
2513A
But
9δὲ
1161
nothing
13οὐδὲν
3762B
pure
14καθαρόν
2513
to those who

8τοῖς
3588
corrupt
10μεμιαμμένοις
3392
and
11καὶ
2532
unbelieving
12ἀπίστοις
0571
because
16ἀλλὰ
0235
 
19καὶ
2532
their
18αὐτῶν
0846
 
20
3588
minds
21νοῦς
3563
and
22καὶ
2532
 
23
3588
consciences
24συνείδησις
4893
are corrupted

17μεμίανται
3392
1:16
 
 
Such people claim


4ὁμολογοῦσιν
3670
know
5εἰδέναι
1492
God
3θεὸν
2316
but
8δὲ
1161
they deny

10ἀρνοῦνται
0720
by the way


9ἔργοις
2041
they
7τοῖς
3588
live
9ἔργοις
2041
They are

13ὄντες
1510
detestable
12βδελυκτοὶ
0947
and
14καὶ
2532
disobedient
15ἀπειθεῖς
0545
 
17καὶ
2532
worthless
22ἀδόκιμοι
0096
for
18πρὸς
4314
doing
20ἔργον
2041
anything
19πᾶν
3956
good
21ἀγαθὸν
0018